Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Srovnání testů určování otcovství

Jaký je rozdíl v přesnosti mezi 16 STR lokusy a 18 STR lokusy testovanými za účelem určování otcovství?

Každý test otcovství dává individuální výsledky, nicméně při analýze 16 STR lokusů není výjimkou výsledek s přesností pouze 99,9%, který znamená, že se jedná o jednu osobu z tisíce (viz tabulka níže). V případě nabízeného testování 18 STR lokusů je minimální přesnost 99,999%, což znamená, že se jedná o jednoho možného otce ze 100 000 otců. Přesnost analýzy 18 STR lokusů může být až o dva řády, tedy 100x přesnější než přesnost analýzy 16 STR lokusů.

Tabulka vysvětlující rozdíly ve výsledcích analýzy určování otcovství:

99% 1 ze 100 osob

99,9% 1 z 1 000 osob (přibližně 2000 možných otců v ČR) dolní mez citlivosti testů otcovství 16 STR lokusů

Přesnost většiny konkurenčních analýz určování otcovství

 

99,99% 1 z 10 000 osob (přibližně 200 možných otců v ČR)

99,999% 1 ze 100 000 osob (přibližně 20 možných otců v ČR)

99,9999% 1 z 1 000 000 osob (přibližně 2 možní otcové v ČR)

99,99999% 1 z 10 000 000 osob

99,999999% 1 ze 100 000 000 osob

Přesnost analýzy určování otcovství nabízené na těchto webových stránkách