Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Slovo soudního znalce k testům na určení otcovství

Často se na mě obracejí osoby, které si již dříve nechaly provést test na určení otcovství v jiné laboratoři, která analyzuje pouze 12-16 lokusů. Klienti výsledkům takového určení otcovství nevěří, protože při analýze otec – dítě bývá někdy přesnost takových paternitních testů nižší než 99,99%, což znamená, že jen po České republice takových potenciálních otců běhá minimálně 2000. Pokud znáte ve svém okolí alespoň 100 mužů, pak existuje pravděpodobnost minimálně 1 : 20, že znáte ve svém okolí muže, který bude mít shodný genetický profil vypočítaný při testu na určení otcovství z pouhých 12-16 lokusů. Sám jsem se ve své praxi mezi stovkami analýz otcovství setkal s několika případy, kdy při analýze standardních 16 lokusů se rozdíl objevil pouze u jednoho nebo dvou lokusů, což z hlediska interpretace paternitního testu je řekněme „neuchopitelné“, pokud se neprovede analýza většího množství lokusů. To je také důvod proč nabízím v rámci určování otcovství analýzu 24 lokusů, přitom při zachování standardní ceny 3600 Kč za veškeré služby včetně zaslání odběrových zkumavek.

Věřím, že klienty neosloví pouze přesnost mnou nabízeného testu na určení otcovství, ale také má více než patnáctiletá praxe v oboru molekulární biologie.