Proč test otcovství od soudního znalce?

Vaše vzorky zpracuje soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Od prvního kontaktu po vydání výsledků testu otcovství s vašimi daty pracuje jedna osoba, která pro vás není anonymní.

Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Etické zásady zpracování dat při určení otcovství

Testy otcovství jsou prováděny soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007. S osobními údaji ani s výsledky analýz nepřicházejí do styku další osoby.

DNA ze vzorků ani výsledky určení otcovství nejsou archivovány a nejsou ani nemohou být poskytnuty třetím osobám.

DNA je použita výlučně na provedení objednané analýzyurčení otcovstvíUrčení otcovství se provádí pouze ze stěrů z dutiny ústní ze souprav zaslaných soudním znalcem. Neprovádí se analýzy z plodové vody, aby se zamezilo využití informace k případnému potratu. Neprovádí se analýzy ze zubních kartáčků atd., tedy bez vědomí osob, které jsou testovány na určení otcovství nebo mateřství.