Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Naše určení otcovství je nejpřesnější (24 STR) již za cenu od 3.650 Kč

Určení otcovství (znaleckou analýzu) lze provést anonymně pro soukromé účely bez identifikace analyzovaných vzorků. Druhou možností určení otcovství je znalecký posudek pro státní instituce, pro jehož vypracování jsou vzorky odebírány soudním znalcem osobně.

Vaše vzorky zpracuje do 10 dnů soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Od prvního kontaktu po vydání výsledků testu otcovství s vašimi daty pracuje jedna osoba, která pro vás není anonymní (kromě cenově zvýhodněné analýzy určení otcovství).

Standardně je prováděna analýza 24 STR lokusů (genetických markerů), což zvyšuje přesnost analýzy určení otcovství oproti běžným testům otcovství více než 1000krát. Vaše vzorky zpracuje soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Ochrana soukromí je samozřejmě garantována soudním znalcem i u cenově zvýhodněných analýz určení otcovství.

Objednat