Proč test otcovství od soudního znalce?

Vaše vzorky zpracuje soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Od prvního kontaktu po vydání výsledků testu otcovství s vašimi daty pracuje jedna osoba, která pro vás není anonymní.

Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Postup určování otcovství (testu paternity)

V první řadě se musíte rozhodnout, zda test otcovství potřebujete pro soukromé účely nebo pro státní instituce.

Určování otcovství (test paternity) pro soukromé účely

Určování otcovství pro soukromé účely je určeno pro ty klienty, kteří si potřebují ověřit, kdo je biologickým rodičem. Výsledky takového testu otcovství nemohou být použity u soudu, protože při odběru vzorku nejsou odebírány biometrické údaje a není ověřována totožnost osob. Nicméně výsledky takového testu otcovství mohou usnadnit další rozhodování.

Test otcovství pak spočívá v tom, že na webové stránce vyplníte objednávkový formulář, soudní znalec telefonicky ověří vaši objednávku a zašle vám odběrové soupravy s podrobným popisem jak provést odběr a fakturou pro uhrazení určení otcovství bankovním převodem.

Poté obdržíte na vámi udané adrese odběrové soupravy pro test otcovství a vzorky pak pošlete na adresu soudního znalce uvedenou v pokynech. Obvykle do pěti pracovních dnů od obdržení vzorků soudní znalec provede určení otcovství a připraví posudek, který vám odešle poštou na vámi udanou adresu.

Pozn: V případě cenově zvýhodněných analýz určení otcovství vás bude kontaktovat asistentka soudního znalce a analýza bude zpracována automatizovaným systémem.

Určování otcovství (test paternity) pro státní instituce

Určení otcovství pro státní instituce je určeno pro ty klienty, kteří potřebují soudně-znalecký posudek pro doložení u soudu. Při tomto typu určování otcovství je třeba protokolární odběr vzorku s identifikací osob, který provádí soudní znalec osobně. Je proto třeba si s ním domluvit schůzku.

Na webové stránce vyplníte objednávkový formulář, soudní znalec se s vámi telefonicky spojí a domluví se s vámi na osobní schůzce.