Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Postup laboratorní analýzy určení otcovství

Laboratoř, ve které se paternitní testy (testy určení otcovství) provádějí, se nachází v Brně. Vaše DNA není v žádném případě odesílána na testy otcovství do zahraničních laboratoří.

Postup analýzy určení otcovství je certifikován podle evropské normy ČSN ISO EN 9001:2009 a je plně srovnatelný s postupy, které používá americká FBI – soudní znalec při práci využívá komerčních souprav zajišťujících bezchybnost provedení určení otcovství.

Níže naleznete přístroje, na kterých vaši DNA analyzuje soudní znalec. Testy otcovství jsou prováděny na moderním přístrojovém vybavení společnosti ELISABETH PHARMACON:

  • DNA z ústní sliznice je izolována plně automaticky pomocí robota Prepito od americké společnosti Perkin Elmer.
  • Amplifikace DNA pomocí amerických souprav je prováděna na přístroji Veriti od společnosti Life Technologies.
  • Vlastní analýza – je prováděna na přístroji, kterému se říká kapilární DNA sekvenátor.

Výsledky testu otcovství jsou zpracovány počítačově a výsledný znalecký posudek s „kulatým razítkem“ obsahuje genetické profily analyzovaných osob.
Cenově zvýhodněné analýzy určení otcovství obsahují genetické profily analyzovaných osob, ale nejsou zpracovány soudním znalcem jako znalecký posudek s "kulatým razítkem".