Proč test otcovství od soudního znalce?

Vaše vzorky zpracuje soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Od prvního kontaktu po vydání výsledků testu otcovství s vašimi daty pracuje jedna osoba, která pro vás není anonymní.

Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Odborné publikace znalce

 • BONCZEK, Ondřej a Přemysl KREJČÍ a Jan LOCHMAN a Tereza OMELKOVÁ a Eva MATALOVÁ a Omar ŠERÝ a Ivan MÍŠEK. The Relationship between PAX9 Gene Mutations and Tooth Agenesis in Czech Population. In Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry, Hradec Králové, Czech Republic, September 9 - 12. 2012.
 • VARGOVÁ, Lýdia a Jan LOCHMAN a Omar ŠERÝ. RealTime PCR detekce baktérií způsobujících nespecifické uretritidy. In Tomáškovy dny 2012, XXI. konference mladých mukrobiologů. 2012. ISBN 978-80-210-5874-3.
 • KLEMPOVÁ, Jitka a Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Importance of lipid binding for elicitin biological activity. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
 • POVOVÁ, Jana a Petr AMBROŽ a Michal BAR a Veronika PAVŮKOVÁ a Omar ŠERÝ a Hana TOMÁŠKOVÁ a Vladimír JANOUT. Epidemiological of and risk factors for Alzheimers disease: a review. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic, Olomouc, 156, 2, od s. 108-114, 7 s. ISSN 1213-8118. 2012. doi:10.5507/bp.2012.055.
 • ŠERÝ, Omar. DNA analýza tří kosterních pozůstatků z mladolengeyelské těžní šachty v krumlovském lese. In Pravěké hornictví v krumlovském lese: Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. První vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. od s. 419-422, 4 s. Anthropos 32. ISBN 978-80-7028-360-8.
 • LOCHMAN, Jan a Lukáš ČASTULÍK a Radovan PŘIKRYL a Dagmar DVOŘÁKOVÁ a Omar ŠERÝ. Association between alpha-2-adrenergic receptor polymorphism and schizophrenia. In 10th World congress of biological Psychiatry. 2012.
 • HOSÁK, Ladislav a Omar ŠERÝ a Martin BERÁNEK a Martin ALDA. Lack of association between the Val158Met catechol-O-methyltransferase gene polymorphism and methamphetamine dependence. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 32, 4, od s. 469 - 474, 6 s. ISSN 0172-780X. 2011.
 • ŠERÝ, Omar a František ŠŤASTNÝ a Petr ZVOLSKÝ a Zuzana HLINOMAZOVÁ a Vladimír BALCAR. Association between Val66Met polymorphism of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) gene and a deficiency of colour vision in alcohol-dependent male patients. Neuroscience Letters, Ireland: Elsevier, 499, 3, od s. 154 - 157, 4 s. ISSN 0304-3940. 2011.HUŠKOVÁ, Simona a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Omar ŠERÝ a Michaela RAČANSKÁ a Lubomír PROKEŠ. Využití DNA analýzy pro detekci M. tuberculosis u kosterních pozůstatků (poster). In 7. Ročník konference evironmentální archeologie. 2011.
 • Šerý, Omar - Přikryl, Radovan - Častulík, Lukáš - Šťastný, František. A118G polymorphism of OPRM1 gene is associated with schizophrenia. Journal of Molecular Neuroscience, USA : Springer New York, 40, 1, od s. 219-222, 3 s. ISSN 0895-8696. 2010.
 • Vrajová, Monika - Šťastný, František - Horáček, Jiří - Lochman, Jan - Šerý, Omar - Peková, Soňa - Klaschka, Jan - Höschl, Cyril. Expression of hippocampal NMDA receptor GluN1 subunit and its splicing isoforms in schizophrenia: postmortem study. Neurochemical Research, New York : Kluwer Academic /Plenum Publ/, 2010, 1, od s. 1-15, 15 s. ISSN 0364-3190. 2010.
 • Linhartová, Petra - Lochman, Jan - Krejčí, Přemysl - Matalová, Eva - Míšek, Ivan - Šerý, Omar. Hypodontia: Molecular analysis of PAX9 gene. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
 • Neumannová, Markéta - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Bartoňová, Petra - Filová, Alena - Častulík, Lukáš. Korelace polymorfismů kandidátních genů pro ADHD (genů pro DRD2, DAT1, COMT, MAOB, BDNF, IL 2, IL 6) s charakteristikami kognitivního výkonu souvisejícími s "jádrovými" příznaky ADHD u adolescentních chlapců. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, 6, od s. 343-350, 8 s. ISSN 1212-0383. 2010.
 • Šerý, Omar - Lochman, Jan - Častulík, Lukáš - Přikryl, Radovan - Šťastný, František. Polymorfismus genu PRO OPRM1 má vztah ke schizofrenii: nový kandidátní gen. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha : PS ČLS JEP, 106, 2, od s. 73-75, 3 s. ISSN 1212-0383. 2010.
 • Šerý, Omar - Lochman, Jan - Častulík, Lukáš - Přikryl, Radovan - Šťastný, František. Polymorfizmus genu pro OPRM1 má vztah ke schizofrenii: nový kandidátní gen. Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha : ČLS JEP, 106, 2, od s. 73-75, 3 s. ISSN 1212-0383. 2010.
 • Paclt, Ivo - Šerý, Omar - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel. The association between TaqI A polymorphism ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 31, 1, od s. 101-106, 6 s. ISSN 0172-780X. 2010.
 • Paclt, Ivo - Drtílková, Ivana - Kopečková, Marta - Theiner, Pavel - Šerý, Omar - Čermáková, Naďa. The association between TaqI A polymorphism of ANKK1 (DRD2) gene and ADHD in the Czech boys aged between 6 and 13 years. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 31, 1, od s. 23-28, 6 s. ISSN 0172-780X. 2010.
 • Hlinomazová, Zuzana - Loukotová, Věra - Horáčková, Monika - Šerý, Omar. The treatment of HSV1 ocular infections using quantitative real-time PCR results. ACTA OPHTHALMOLOGICA, USA : WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 88, 3, od s. xx-xx, 5 s. ISSN 1755-375X. 2010.
 • Drtílková, Ivana - Neumannová, Markéta - Theiner, Pavel - Fiľová, Alena - Šerý, Omar. The VNTR Polymorphism of Serotonin Transporter Gene Predisposed czech Boys to Hyperkinetic Disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 52, 2, od s. 157-162, 7 s. ISSN 1337-933X. 2010.
 • Šerý, Omar - Lochman, Jan - Gláslová, Kateřina - Štaif, Radim - Novotný, Miroslav - Kmoch, Antonín - Zvolský, Petr. Asociační studie vztahu čtrnácti polymorfizmů kandidátních genů k dispozicím k závislosti na alkoholu. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 105, 4, od s. 153-162, 10 s. ISSN 1212-0383. 2009.
 • Šerý, Omar - Lochman, Jan. EliGene Chlamydia trachomatis LC Kit - souprava pro diagnostiku Chlamydia trachomatis. 2009.
 • Šerý, Omar. EliGene MTB RT Kit - souprava pro diagnostiku Mycobacterium tuberculosis. 2009.
 • Šrámková, Taťána - Lochman, Jan - Sutorý, Martin - Šerý, Omar. Erektilní dysfunkce a paraoxonáza: výsledky analýzy z DNA čipu. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 2009, Suppl. 2, od s. 26-27, 2 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Šerý, Omar - Nývltová-Fišáková, Miriam - Oliva, Martin. Genetická analýza tří koster z neolitické těžní šachty v Krumlovském lese. In 15. Kvartér 2009. První vydání. Brno : Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, 2009. od s. 33-34, 2 s.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Žáčková, Markéta - Uhrová, Alena. Klinické a genetické markery u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD): výsledky longitudiální studie. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 2009, Suppl. 2, od s. 27-28, 2 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Šerý, Omar - Lochman, Jan - Šrámková, Taťána. Nové souvislosti mezi genem pro presenilin 2 a Alzheimerovou chorobou: výsledky z analýzy na DNA čipu. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 2009, Suppl 2, od s. 28-29, 2 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Vrajová, Monika - Lochman, Jan - Šerý, Omar - Majer, Emil - Peková, Šoňa - Šťastný, František. NR1 podjednotka NMDA receptoru v hipokampech osob trpících schizofrenií. Faktor věku, pohlaví a medikace. In Psychiatrie. Praha : TIGIS, 2009. s. 12-12. ISSN 1212-6845.
 • Šerý, Omar - Přikryl, Radovan - Lochman, Jan - Češková, Eva. Opioidní systém a schizofrenie: výsledky asociační studie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, Praha : TIGIS, 13, Suppl. 1, od s. 12-13, 2 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Častulík, Lukáš - Lochman, Jan - Přikryl, Radovan - Šerý, Omar. Polymorfizmus genu pro OPRM1 a schizofrenie: nové výsledky asociační studie. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 2009, Suppl 1, 3 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Žáčková, Markéta - Fiľová, Alena - Klimusová, Helena - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel - Šerý, Omar - Navrátilová, Petra. Souvislosti klinických psychologických a genetických markerů a jejich vývojové trendy u chlapců s hyperkinetickou poruchou - longitudinální studie. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii, Praha : TIGIS, 2009, suppl. 2, od s. 112-113, 2 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar. Zkušenosti s využitím nejnovějších DNA technologií v molekulární psychiatrii. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 2009, Suppl. 2, od s. 25-26, 2 s. ISSN 1211-7579. 2009.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Filová, Alena - Žáčková, Markéta. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 29, 3, od s. 320-327, 8 s. ISSN 0172-780X. 2008.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Uhrová, Alena - Žáčková, Markéta - Balaštíková, Blanka - Znojil, Vladimír. Clinical and molecular-genetic markers of ADHD in children. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 29, 3, od s. 320-327, 8 s. ISSN 0172-780X. 2008.
 • Klenerová, Věra - Šerý, Omar - Hynie, Sixtus. Corticotropin-Releasing Hormone Receptor Subtypes in the Rat Anterior Pituitary after Two Types of Restrain Stress. Annals of the New York Academy of Sciences, USA : New York Academy of Sciences, 2008, 1148, od s. 415-420, 6 s. ISSN 0077-8923. 2008.
 • Hlinomazová, Zuzana - Horáčková, Monika - Loukotová, Věra - Šerý, Omar. Diferenciální diagnostika infekčních keratitid. 2008.
 • Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel - Žáčková, Markéta - Uhrová, Alena - Klimusová, Helena - Šerý, Omar. Klinické a molekulárně genetické longitudinální studie u chlapců s ADHD v České republice. Česká a Slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost, 103, suppl. 2, od s. 952-953, 2 s. ISSN 1212-0383. 2008.
 • Žáčková, Markéta - Uhrová, Alena - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel - Šerý, Omar - Klimusová, Naděžda. Klinické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD. Předběžné výsledky longitudinální studie. In Quo vadis psychiatria? Praha : Galén, 2008. od s. 233-233, 1 s. ISBN 978-80-7262-567-3.
 • Polanská, Veronika - Šerý, Omar - Fojtík, Zdeněk - Hlinomazová, Zuzana. Ocular complications in the posterior pole due to vasculitis in patients with rheumatoid arthritis and association with -308 polymorphism tumour necrosis factor alpha gene,. In Book of Abstracts Euretina. 1. vydání. Berlin : Doplnit, 2008. 1 s.
 • Šerý, Omar - Lochman, Jan - Zvolský, Petr - Hlinomazová, Zuzana - Novotný, Miroslav. Porucha barvocitu u alkoholiků a její souvislost s polymorfizmem genu pro BDNF. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 104, 3, od s. 115-119, 5 s. ISSN 1212-0383. 2008.
 • Polanská, Veronika - Šerý, Omar - Fojtík, Zdeněk. Steroidní glaukom u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s -174 polymorfismem genu pro interleukin 6. In Sborník abstrakt Kongresu České glaukomové společnosti. Luhačovice : Česká glaukomová společnost, 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-1568-9.
 • Hlinomazová, Zuzana - Loukotová, Věra - Vlková, Eva - Horáčková, Monika - Lochman, Jan - Šerý, Omar. The treatment of HSV1 corneal infection according to quantitative RealTime PCR results. In Book of Abstract XXVI. Congress of the ESCRS. 1. vydání. Dublin : ESCRS Dublin, 2008. od s. 149-150, 2 s.
 • Polanská, Veronika - Šerý, Omar - Fojtík, Zdeněk. Výskyt skleritidy a episkleritidy u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfismem -308 genu pro TNF alfa. In Sborník abstrakt XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 1. vydání. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2008. 1 s. ISBN 978-80-87009-53-6.
 • Polanská, Veronika - Šerý, Omar - Fojtík, Zdeněk - Hlinomazová, Zuzana. Výskyt syndromu suchého oka a rohovkových komplikací u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfizmem -174 genu pro interleukin 6. Česká a slovenská oftalmologie, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 64, 2, od s. 77-80, 4 s. ISSN 1211-9059. 2008.
 • Hlinomazová, Zuzana - Loukotová, Věra - Vlková, Eva - Horáčková, Monika - Lochman, Jan - Šerý, Omar. Výsledky DNA diagnostiky u povrchových keratitid (průřezová studie). In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 1. vydání. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2008. od s. 47-48, 2 s. ISBN 978-80-87009-53-6.
 • Hlinomazová, Zuzana - Šerý, Omar - Horáčková, Monika - Pitelová, Renáta - Loukotová, Věra - Vlková, Eva. Využití DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou virového původu. Česká a slovenská oftalmologie, Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 64, 2, od s. 47-51, 5 s. ISSN 1211-9059. 2008.
 • Hlinomazová, Zuzana - Šerý, Omar - Loukotová, Věra - Horáčková, Monika. Acyclovir rezistentní herpes virové keratitidy. In Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu ČOS. první. Brno : ČOS, 2007. s. 119-119. ISBN 978-80-87086-01-8.
 • Šerý, Omar. Asociační studie schizofrenie. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava : OBZOR, 2007, Supl. 1s. 14-14. ISSN 0862-0350. 2007.
 • Šerý, Omar. Dědičnost látkových závislostí: podíl genetické výbavy na vzniku závislostí. Zaostřeno na drogy : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha : Úřad vlády České republiky, 2007, 3, od s. 1-4, 4 s. ISSN 1214-1089. 2007.
 • Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Ševčík, Pavel. Genetika a vnímání akutní bolesti. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha : Galén, 2007. s. 82-82. ISBN 978-80-7262-510-9.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Balaštíková, Blanka - Theiner, Pavel - Uhrová, Alena - Žáčková, Markéta. Hyperkinetická porucha / ADHD. První vydání. Praha : Galén, 2007. 268 s. ISBN 978-80-7262-419-5.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír. Identification of Armillaria species from soil by nested-PCR reaction. In Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. 2007. vyd. Brno : Forestry and Game Management Research Institute, 2007. od s. 121-121, 1 s. ISBN 978-80-86461-74-8.
 • Hlinomazová, Zuzana - Vlková, Eva - Šerý, Omar - Loukotová, Věra. Infekční keratitidy nové možnosti diagnostiky a léčby. In Odborný kurz, Sborník abstrakt XV. výročního sjezdu ČOS. První. Brno : ČOS, 2007. s. 134-134. ISBN 978-80-87086-01-8.
 • Šerý, Omar - Štaif, Radim. Neurobiologie hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 103, 1, od s. 28-46, 19 s. ISSN 1212-0383. 2007.
 • Šerý, Omar - Řehák, Vratislav - Knotek, Jaroslav. Nové možnosti rychlé diagnostiky HIV. In Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky. první vydání. Brno : Centrum I.E.S. - Institut expertních služeb, 2007. s. 13-13. ISBN 978-80-239-9567-1.
 • Šerý, Omar - Novák, Lubomír - Izakovičová Hollá, Lydie - Štastný, František - Jirák, Roman - Zeman, Miroslav - Kaňková, Kateřina - Zikán, Michal - Pavlišta, David - Lochman, Jan - Kovář, Vratislav - Řezníček, Vít - Maňasková, Dana. Vybrané přednášky z prediktivní genetiky. první vydání. Praha : Ing. Jiří Rotschedl, 2007. 74 s. ISBN 978-80-903367-3-5.
 • Štaif, Radim - Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Lochman, Jan - Mikeš, Vladimír - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics, Hoboken, NJ : Wiley-Liss, Inc., 141B, 7, od s. 729-730, 2 s. ISSN 1552-4841. 2006.
 • Šerý, Omar. A search for the molecular basis of mental disorders. Folia Mendeliana, Brno : Moravské muzeum, 2005/2006, 40-41, od s. 144-146, 3 s. ISSN 0085-0748. 2006.
 • Šerý, Omar. Budoucí možnosti genové terapie bolesti. Neurologie pro praxi, Praha : Solen, 2006, 2, od s. 36-39, 4 s. ISSN 1213-1814. 2006.
 • Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Ševčík, Pavel. Genetics and pain perception. European Journal of Pain, Amsterdam : Elsevier, 10, Suppl. 1s. 50-50. ISSN 1090-3801. 2006.
 • Šerý, Omar - Zvolský, Petr. Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : ČLS J.E. Purkyně, 102, 5, od s. 246-249, 4 s. ISSN 1212-0383. 2006.
 • Žákovská, Alena - Čapková, Lucie - Šerý, Omar - Halouzka, Jiří - Dendis, Miloš. Isolation of Borrelia afzelii from overwintering Culex pipiens biotype molestus mosquitoes. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 13, 2, od s. 1-4, 4 s. ISSN 1232-1966. 2006.
 • Štaif, Radim - Drtílková, Ivana - Pitelová, Renáta - Šerý, Omar - Theiner, Pavel. Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children. In 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006. Abstract book 2006. Riga, Latvia : Latvias Universiatates Biologijas Studentu Asociacia (LUBSA), 2006. od s. 47-47, 50 s.
 • Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Uhrová, Alena - Balaštíková, Blanka - Štaif, Radim. Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 102, 6, od s. 307-318, 12 s. ISSN 1212-0383. 2006.
 • Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Zvolský, Petr. POLYMORFIZMUS GENU PRO BDNF A ALKOHOLIZMUS. Psychiatrie, Praha : Tigis, 10, Suppl. 1s. 71-71. ISSN 1212-6845. 2006.
 • Štaif, Radim - Theiner, Pavel - Pitelová, Renáta - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar. POLYMORFIZMUS GENU PRO DOPAMINOVÝ PŘENAŠEČ A JEHO VZTAH K PATOGENEZI ADHD. Psychiatrie, Praha : Tigis, 10, Suppl. 1, od s. 73-73, 80 s. ISSN 1212-6845. 2006.
 • Šerý, Omar - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel - Pitelová, Renáta - Štaif, Radim - Znojil, Vladimír - Lochman, Jan. Polymorphism of DRD2 gene and ADHD. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 27, 1, od s. 236-240, 5 s. ISSN 0172-780X. 2006.
 • Šerý, Omar - Řehák, Vratislav. Použití HIV testů v kontaktních centrech. In Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky. První vydání. Brno : Centrum vzdělávání I.E.S., 2006. od s. 19-22, 4 s. ISBN 80-239-7292-8.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Žáčková, Markéta - Štaif, Radim - Theiner, Pavel. Reakce na metylfenidát v závislosti na genotypu u dětí s ADHD. Psychiatrie, Praha : Tigis, 10, Suppl. 1s. 55-55. ISSN 1212-6845. 2006.
 • Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír - Pitelová, Renáta - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr. The association between high-activity COMT allele and alcoholism. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 27, 1, od s. 231-235, 5 s. ISSN 0172-780X. 2006.
 • Šerý, Omar - Hrazdilová, Olga - Klenerová, Věra - Štaif, Radim - Znojil, Vladimír - Ševčík, Pavel. The association of monoamine oxidase B functional polymorphism with postoperative pain intensity. Neuroendocrinology Letters, Sweden, Stockholm : Maghira and Maas Publications, 27, 3, od s. 333-337, 5 s. ISSN 0172-780X. 2006.
 • Šerý, Omar - Štaif, Radim - Pitelová, Renáta - Lochman, Jan - Mikeš, Vladimír - Drtílková, Ivana - Zvolský, Petr. The gene for interleukin 6: the candidate gene for neuropsychiatric illness? American Journal of Medical Genetics, Hoboken, NJ : Wiley-Liss, Inc., 141B, 7s. 728-728. ISSN 1552-4841. 2006.
 • Hlinomazová, Zuzana - Horáčková, Monika - Vlková, Eva - Loukotová, Věra - Šerý, Omar. The outcomes of penetraning keratoplasty for herpes stromal keratitis. In XXIV Congress of the ESCRS. první. Londýn : European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 2006. s. 214-214.
 • Štaif, Radim - Drtílková, Ivana - Theiner, Pavel - Pitelová, Renáta - Mikeš, Vladimír - Šerý, Omar. Two candidate gene polymorphisms in ADHD children: a case-control study of catechol-o-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase B (MAOB) genes. Archives of Medical Science, Poland : Termedia Publishing House, 2, 4, od s. 235-239, 5 s. ISSN 1734-1922. 2006.
 • Šerý, Omar - Pitelová, Renáta. VYUŽITÍ REALTIME SYSTÉMU K DETEKCI BODOVÝCH POLYMORFIZMŮ A JEHO VYUŽITÍ V MOLEKULÁRNÍ PSYCHIATRII. Psychiatrie, Praha : Tigis, 10, Suppl. 1s. 70-70. ISSN 1212-6845. 2006.
 • Šerý, Omar - Hynie, Sixtus - Konečná, Hana - Pitelová, Renáta - Šída, Pavel - Klenerová, Věra. VYUŽITÍ REALTIME SYSTÉMU PRO KVANTIFIKACI RNA A JEHO POUŽITÍ V MOLEKULÁRNÍ PSYCHIATRII. Psychiatrie, Praha : Tigis, 10, Suppl. 1s. 70-70. ISSN 1212-6845. 2006.
 • Hlinomazová, Zuzana - Šerý, Omar - Horáčková, Monika - Loukotová, Věra - Vlková, Eva. Význam kvantitativní analýzy virové DNA pro sledování účinnosti virostatické léčby u virových keratid. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. první. Plzeň : ČOS ČLS JEP, 2006. s. 88-88. ISBN 80-7177-974-1.
 • Hlinomazová, Zuzana - Šerý, Omar - Horáčková, Monika - Pitelová, Renáta - Loukotová, Věra - Vlková, Eva. Význam kvantitativní analýzy virové DNA pro sledování účinnosti virostatické léčby u virových keratid. In XIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň 15.-17.6.2006. První. Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2006. od s. 88-88, 1 s. ISBN 80-7177-974-1.
 • Šerý, Omar - Hrazdilová, Olga - Pitelová, Renáta - Ševčík, Pavel. DNA polymorfismus genu pro monoaminooxidázu B ovlivňuje vnímání bolesti. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 101, 4, od s. 194-198, 5 s. ISSN 1212-0383. 2005.
 • Štaif, Radim - Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana. Genetické dispozice ADHD: vztah genů pro COMT, ACE a AGT k hyperkinetické poruše v dětském věku. In Konference mladých lékařů. 1. vyd. Brno : Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, 2005. s. 30-30.
 • Hlinomazová, Zuzana - Šerý, Omar - Horáčková, Monika - Loukotová, Věra - Vlková, Eva. Nové možnosti DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou. In 3. bilaterální sympozium oční medicíny. první. Poděbrady : ČOS, 2005. s. 42-42. ISBN 80-86225-73-9.
 • Hlinomazová, Zuzana - Šerý, Omar - Horáčková, Monika - Nejedlík, Jan - Pitelová, Renáta - Loukotová, Věra - Vlková, Eva. Nové možnosti DNA diagnostiky u pacientů s povrchovou keratitidou. In Sborník abstrakt 3. bilaterálního česko-slovenského sympozia s mezinárodní účastí. první vydání. Poděbrady : ČOS, 2005. s. 42-42. ISBN 80-86225-73-9.
 • Šerý, Omar - Hrazdilová, Olga - Matalová, Eva - Ševčík, Pavel. PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW. Pain Practice, Oxford, UK : Blackwell Synergy, 5, 4, od s. 341-348, 8 s. ISSN 1530-7085. 2005.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Uhrová, Alena - Balaštíková, Blanka. Polymorfizmy kandidátních genů u hyperkinetické poruchy. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, Praha : TIGIS, 4, 1, od s. 15-17, 2 s. ISSN 1211-7579. 2005.
 • Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Balaštíková, Blanka - Uhrová, Alena. Polymorfizmy kandidátních genů u hyperkinetické poruchy. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 9, 4, od s. 335-336, 2 s. ISSN 1211-7579. 2005.
 • Štaif, Radim - Pitelová, Renáta - Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar. THE ASSOCIATION OF IL-6 GENE POLYMORPHISM WITH ADHD IN CHILDREN. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. od s. 29-30, 2 s. ISBN 80-210-3635-4.
 • Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar - Pitelová, Renáta - Ševčík, Pavel. VZTAH MEZI M235T POLYMORFIZMEM PRO ANGIOTENZINOGEN (AGT) A INZERČNÍM/DELEČNÍM (I/D) POLYMORFIZMEM PRO ANGIOTENZIN-KONVERTUJÍCí ENZYM (ACE) A VNÍMÁNÍM AKUTNÍ BOLESTI. Bolest, Praha : TIGIS Praha, 8, Suppl. 1, od s. 18-19, 2 s. ISSN 1212-0634. 2005.
 • Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology, Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 7, suppl. 2, od s. 325-325, 1 s. ISSN 1461-1457. 2004.
 • Mejzlíková, Marie - Martiníková, Hana - Žákovská, Alena - Šerý, Omar. Detection of the positivity of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus by PCR. Scripta medica, Brno : Lékařská fakulta Brno, 77, 2, od s. 101, 95-124 s. ISSN 1211-3395. 2004.
 • Zeman, Karel - Pospíšil, Leopold - Čanderle, Jiří - Štroblová, Hana - Leypold, Jindřich - Gregor, Zdeněk - Medková, Zuzana - Šerý, Omar. Direct and indirect evidence of Chlamydia pneumoniae in patients with significant stenosis of a. carotis of atherosclerotic origin. Scripta medica, Brno : Faculty of Medicine, Masaryk University, 77, 3, od s. 173-180, 8 s. ISSN 1211-3395. 2004.
 • Štaif, Radim - Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana. DNA polymorfizmus dopaminového receptoru D2 má vztah k hyperkinetické poruše. In Česko-slovenská studentská vědecká konference. První vydání. Brno, Česká republika : Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 82-82. ISBN 80-210-3376-2.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Zvolský, Petr. Gen pro COMT ovlivňuje dispozice k alkoholizmu u mužů České republiky. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 100, 6, od s. 339-342, 4 s. ISSN 1212-0383. 2004.
 • Ševčík, Pavel - Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar. Genetický podklad vnímání akutní bolesti. In Intraoperačný manažment 2004. 1. vyd. Prešov : Náuka - Gustáv Moško, 2004. od s. 121-123, 3 s. ISBN 80-89038-30-1.
 • Ševčík, Pavel - Šerý, Omar - Hrazdilová, Olga. Genetika a bolest. In III. anesteziologické dny Vysočiny Jihlava. I. Jihlava : MSM Příbram, 2004. od s. 57-60, 4 s. ISBN 80-902583-9-5.
 • Šerý, Omar - Slabý, Ondřej - Zvolský, Petr. Genetika alkoholizmu II: souhrn asociačních studií z let 1990-2002 - dopaminové receptory. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 100, 5, od s. 284-294, 11 s. ISSN 1212-0383. 2004.
 • Šerý, Omar - Hrazdilová, Olga - Ševčík, Pavel. Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky? Bolest, Praha : TIGIS Praha, 7, 3, od s. 128-132, 5 s. ISSN 1212-0634. 2004.
 • Nečas, Alois - Šerý, Omar. Onemocnění klinicky připomínající kompresní myelopatii. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2004. 12 s. ISBN 80-7305-497-3.
 • Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Hladilová, Renáta - Balaštíková, Blanka - Drtílková, Ivana. Souvislost genů pro IL-6 a DRD2 s hyperkinetickou poruchou - vlastní výsledky. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, Praha : TIGIS, 8, Suppl. 1s. 21-21. ISSN 1211-7579. 2004.
 • Žákovská, Alena - Jörková, Monika - Šerý, Omar - Dendis, Miloš. Spirochaetes in Culex (C.) pipiens s.l. larvae. Biologia, Bratislava (Slovensko) : Slovak Academy of Sciences, 59, 2004, od s. 283-287, 4 s. ISSN 0006-3088. 2004.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír. The rapid identification of European Armillaria species from soil samples by nested PCR. FEMS Microbiology Letters, Amsterdam, Netherlands : Elsevier Science B. V., 2004, 237s. 105-110. ISSN 0378-1097. 2004.
 • Lochman, Jan - Mikeš, Vladimír - Šerý, Omar - Jankovský, Libor. Variations in ITS of ribosomal DNA of Czech Armillaria species determined by PCR and high performance liquid chromatography. Mycological Research, Cambridge (U.K.) : Cambridge University Press, 108, 10s. 1153-1161. ISSN 0953-7562. 2004.
 • Zeman - Čanderle - Pospíšil, Leopold - Štroblová - Leypold, Jindřich - Gregor - Šerý, Omar. Výsledky studií o účasti Chlamydia pneumoniae při onemocnění cév aterosklerotického původu. In Sborník VIII. Kongresu o ateroskleróze. 2004.
 • Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Šimek, Vladimír - Ševčík, Pavel. Asociační studie vztahu polymorfizmu genu pro CCR5 ke vnímání akutní bolesti. Bolest, Praha : Tigis, s.r.o., 6, Suppl. 2s. 24-24. ISSN 1212-0634. 2003.
 • Štaif, Radim - Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - El Khaled, Youssef - Šimek, Vladimír - Hrazdilová, Olga - Ševčík, Pavel. ASOCIAČNÍ STUDIE VZTAHU POLYMORFIZMU GENU PRO CCR5 KE VNÍMÁNÍ AKUTNÍ BOLESTI. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2003. s. 10-11. ISBN 80-210-3053-4.
 • Štaif, Radim - Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Šimek, Vladimír - El Khaled, Youssef - Hrazdilová, Olga - Ševčík, Pavel. Asociační studie vztahu polymorfizmů genů pro TNF alfa a ACE ke vnímání akutní bolesti. Psychiatrie, Praha : Tigis, 7, Suppl. 1s. 45-45. ISSN 1212-6845. 2003.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Novotný, Miroslav - Hříbková, Hana - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr. Association between -174 G/C polymorphism of interleukin-6 gene and alcoholism. Acta Neuropsychiatrica, Blackwell Munksgaard, 15, 5, od s. 257-261, 5 s. ISSN 0924-2708. 2003.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar - Hamanová, Markéta - Jankovský, LIbor - Mikeš, Vladimír. Design of specific primers for identification of Armillaria species. In Book of Abstract of VIIth Workshop of Biochemists and Molecul Biologists. 2003. vyd. Brno, CZ : Masaryk University, 2003. s. 28-28. ISBN 80-210-3053-4.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Hlinomazová, Zuzana. DNA diagnostika chlamydiových infekcí. In Mezinárodní konference Chlamydiové infekce. 1. vyd. Praha : VMEST, a.s., 2003. s. 7-7.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Štaif, Radim - Ševčík, Pavel - Hrazdilová, Olga. Gen pro IL-6 má vztah ke vnímání akutní bolesti. Psychiatrie, Praha : Tigis, 7, Suppl. 1, od s. 43-44, 2 s. ISSN 1212-6845. 2003.
 • Hrazdilová, Olga - Ševčík, Pavel - Šerý, Omar. Genetika a akutní bolest? In Sborník abstrakt kongresu. 1. vyd. Praha : Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS J. E. P., 2003. s. 74-74. ISBN 80-239-1303-4.
 • Šerý, Omar. Genetika bolesti. In Sborník vyžádaných přednášek kongresu. 1. vyd. Praha : Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS J. E. P., 2003. od s. 88-90, 3 s. ISBN 80-239-1306-9.
 • Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Hladilová, Renáta - Štaif, Radim - Balaštíková, Blanka - Drtílková, Ivana. Geny pro Il-6 a DRD2 souvisejí s hyperkinetickou poruchou. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 99, 8, od s. 404-409, 6 s. ISSN 1212-0383. 2003.
 • Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar - Balaštíková, Blanka. Molekulárně genetické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku. Psychiatrie, Praha : Tigis, 7, Suppl. 1s. 49-49. ISSN 1212-6845. 2003.
 • Šerý, Omar - Theiner, Pavel - Hladilová, Renáta - Drtílková, Ivana. Molekulární diagnostika hyperkinetické poruchy v dětském věku. In Aktuality z lékařské genetiky. 1. vyd. Plzeň : CECHTUMA, 2003. s. 88-88. ISBN 80-903225-8-1.
 • Šerý, Omar. Molekulární psychiatrie: budoucnost molekulární diagnostiky psychických poruch. In Aktuality z lékařské genetiky. 1. vyd. Plzeň : CECHTUMA, 2003. s. 56-56. ISBN 80-903225-8-1.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Novotný, Miroslav - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr. Polymorfismus genu pro IL-6 má vztah k dispozicím k závislosti na alkoholu. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : ČLS J.E. Purkyně, 99, 4, od s. 185-188, 4 s. ISSN 1212-0383. 2003.
 • Kašparovská, Jitka - Hříbková, Hana - Hloušková, Renáta - Novotný, Miroslav - Gláslová, Kateřina - Šimek, Vladimír - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr - Šerý, Omar. TaqI A polymorfismus genu pro dopaminový receptor D2 a alkoholismus v České republice. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : ČLS J.E. Purkyně, 99, 1s. 5-9. ISSN 1212-0383. 2003.
 • Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar - Ševčík, Pavel. The association study of the relationship between CCR5 gene polymorphism and acute pain reception. In Pain in Europe IV. 1. vyd. Praha : EFIC, 2003. s. 176-176.
 • El Khaled, Youssef - Hladilová, Renáta - Šimek, Vladimír - Zvolský, Petr - Mikeš, Vladimír - Šerý, Omar. VYUŽITÍ IONTOMĚNIČOVÉ KOLONY K HPLC DETEKCI POLYMORFNÍCH ÚSEKŮ DNA. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2003. s. 7-8. ISBN 80-210-3053-4.
 • El Khaled, Youssef - Kašparovská, Jitka - Hloušková, Renáta - Hříbková, Hana - Šimek, Vladimír - Hladilová, Renáta - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr - Šerý, Omar. Využití metody HPLC pro detekci polymorfizmu Val158Met genu pro COMT. Psychiatrie, Praha : Tigis, 7, Suppl. 1s. 26-26. ISSN 1212-6845. 2003.
 • Šerý, Omar. Alergické konjunktivitidy jsou spojeny se zvýšenou hladinou IgE v slzách. In Kniha abstrakt 10. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. První vydání. Praha : Galén, 2002. s. 104-104. ISBN 80-7262-177-7.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír - Jankovský, Libor. Discrimination of Armillaria species based on molecular biological methods and HPLC. In Book of Abstracts of 7th Meeting of WG. Kusadasi, Turkey : IOBC, OILB, 2002. s. 111-111.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar - Jankovský, Libor - Mikeš, Vladimír. Discrimination of Armillaria species based on molecular-biological methods and HPLC. In Book of Abstracts of 6th Meeting of Biochemists and Molecular Biologist. 2002. vyd. Brno : MU Brno, 2002. s. 72-72.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Šimek, Vladimír - Zvolský, Petr. Frekvence polymorfizmu delta genu pro CCR5 v populaci České republiky a jeho vztah k HIV. In Abstrakta 11. mezinárodního semináře AIDS,drogy a my. 1. vyd. Praha : OS Společně s nadějí proti AIDS a drogám, 2002. s. 18-18.
 • Čapková, Lucie - Žákovská, Alena - Knoz, Jan - Dendis, Miloš - Šerý, Omar. Further findings of spirochaetal microorganism in mosquitoes and ticks in the Czech Republic. Biologia, Bratislava (Slovensko) : Slovak Academy of Sciences, 57, 3s. 213-220. ISSN 0006-3088. 2002.
 • Štaif, Radim - Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Ševčík, Pavel - Hrazdilová, Olga. Gen pro IL-6 má vztah ke vnímání akutní bolesti. In http://hema.uhkt.cz/forms/konfprs.sqw?P=1406. 1. vyd. Praha : SLG, 2002. s. 1-1.
 • Hrazdilová, Olga - Šerý, Omar - Ševčík, Pavel. Genetický podklad vnímání akutní bolesti. In 9. kongres ČSARIM s mezinárodní účastí. První vydání. Praha : Galén, 2002. s. 65-65. ISBN 80-7262-182-3.
 • Theiner, Pavel - Drtílková, Ivana - Šerý, Omar. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii, Galén, 1/2002, 16.6.2002, od s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9. 2002.
 • Janouškovcová, Eva - Žákovská, Alena - Dendis, Miloš - Halouzka, Jiří - Šerý, Omar. Identification of 33 spirochaete isolates and determination of Borrelia burgdorferi patogen strains using SDS-gradient PAGE and PCR method. In Sborník příspěvků, VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 79-79. ISBN 80-210-2777-0.
 • Hloušková, Renáta - Hříbková, Hana - Hladilová, Renáta - Kašparovská, Jitka - Novotný, Miroslav - Gláslová, Kateřina - Šimek, Vladimír - Zvolský, Petr - Šerý, Omar. Je angiotensinkonvertáza novým molekulárním markerem dispozic k alkoholizmu? In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 18-18. ISBN 80-210-2777-0.
 • Kašparovská, Jitka - Hříbková, Hana - Hloušková, Renáta - Hladilová, Renáta - Novotný, Miroslav - Zvolský, Petr - Mikeš, Vladimír - Šimek, Vladimír - Šerý, Omar. Ovlivňuje katechol-O-methyltransferasa dispozice k alkoholizmu? In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 15-16. ISBN 80-210-2777-0.
 • Čapková, Lucie - Žákovská, Alena - Janouškovcová, Eva - Knoz, Jan - Šerý, Omar - Dendis, Miloš. Presence of Borrelia burgdorferi as a tick-borne pathogens in mosquitoes. In Program and Abstracts, 4th International Conference on Ticks and Tickk-borne pathogens. Banff : University of Alberta, 2002. s. 78-79.
 • Martiníková, Hana - Mejzlíková, Marie - Žákovská, Alena - Šerý, Omar. Průkaz pozitivity Ixodes ricinus na Borrelia burgdorferi metodou PCR. In XI. Tomáškovy dny 2002. Brno : Ondřej Zahradníček, 2002. s. 9-9.
 • Čapková, Lucie - Žákovská, Alena - Knoz, Jan - Dendis, Miloš - Šerý, Omar. Přítomnost patogenní spirochety Borrelia garinii v hibernující samici komára Culex (pipiens) molestus a další nálezy spirochet v komárech. In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 14-14.
 • Hříbková, Hana - Hloušková, Renáta - Kašparovská, Jitka - Hladilová, Renáta - Novotný, Miroslav - Gláslová, Kateřina - Šimek, Vladimír - Zvolský, Petr - Šerý, Omar. TaqI A polymorfizmus genu pro dopaminový receptor D2 a jeho vztah k alkoholizmu. In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 17-17. ISBN 80-210-2777-0.
 • Žákovská, Alena - Čapková, Lucie - Holíková, Alena - Šerý, Omar. The presence of Borrelia burgdorferi in Culex (culex) pipiens larvae proved by the PCR Metod. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Brno : Marykova Univerzita Brno, 2002, 28, od s. 1-3, 3 s. 2002.
 • Lochman, Jan - Šerý, Omar - Jankovský, Libor - Mikeš, Vladimír. Use of molecular-biological methods and HPLC for discrimination of Armillaria species in Czech Republic. In Book of Abstracts of the congress EFPP. Prague : European Foundation for Plant Pathology, 2002. s. 7-7.
 • Janouškovcová, Eva - Žákovská, Alena - Dendis, Miloš - Halouzka, Jiří - Šerý, Omar. Výskyt a identifikace patogenních spirochet Borrelia burgdorferi izolovaných z klíšťat, roztočů, hlodavců a komárů. In Abstrakta referátů z konference, Zoologické dny. Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. s. 172-172.
 • El Khaled, Youssef - Kašparovská, Jitka - Hloušková, Renáta - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr - Šerý, Omar. Využití metody HPLC pro detekci polymorfizmu TaqI A genu pro DRD2. In http://hema.uhkt.cz/forms/konfprs.sqw?P=1458. 1. vyd. Praha : SLG, 2002. s. 1-1.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Hříbková, Hana - Hloušková, Renáta - Novotný, Miroslav - El Khaled, Youssef - Zvolský, Petr. Vztah genu pro interleukin 6 k alkoholizmu. In http://hema.uhkt.cz/forms/konfprs.sqw?P=1405. 1. vyd. Praha : SLG, 2002. s. 1-1.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Popov, Petr - Šimek, Vladimír - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr. Alkoholizmus a angiotensinkonvertáza - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 5, Suppl. 1s. 32-32. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Popov, Petr - Šimek, Vladimír - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr. Alkoholizmus a angiotensinkonvertáza - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 5, Suppl. 1s. 32-32. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír - Kašparovská, Jitka - Hladilová, Renáta - Šimek, Vladimír - Znojil, Vladimír - Gláslová, Kateřina - Profous, Jiří - Zvolský, Petr. Alkoholizmus a dopaminový receptor D2 - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie, Praha : Tigis, 5, Suppl. 1s. 32-32. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír - Kašparovská, Jitka - Hladilová, Renáta - Šimek, Vladimír - Znojil, Vladimír - Gláslová, Kateřina - Profous, Jiří - Zvolský, Petr. Alkoholizmus a dopaminový receptor D2 - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 5, Suppl. 1s. 32-32. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Hříbková, Hana - Hloušková, Renáta - Novotný, Miroslav - Zvolský, Petr. Alkoholizmus a interleukin 6. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 5, Suppl. 2s. 132-133. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Zvolský, Petr. Genetika alkoholismu I: Rodinné a adopční studie a studie dvojčat. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : ČLS J.E. Purkyně, 97, 7s. 332-335. ISSN 1212-0383. 2001.
 • Šerý, Omar - Kovář, Vratislav - Zvolský, Petr - Pelcák, Stanislav - Navrátil, Marek. Ovlivňuje počítač lidský mozek II? Psychiatrie, Praha : TIGIS, 5, Suppl. 2s. 131-131. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Hladilová, Renáta - Kašparovská, Jitka - Mikeš, Vladimír - Šimek, Vladimír - Novotný, Miroslav - Vojtová, Veronika - Zvolský, Petr. Ovlivňuje polymorfizmus TaqI A DRD2 dispozice k alkoholizmu? In V. Pracovní setkaní biochemiků a molekulárních biologů. První vydání. Brno : Masarykova Univerzita, 2001. s. 20-20. ISBN 80-210-2538-7.
 • Šerý, Omar. Patologické hráčství. Psychiatrie pro praxi, Konice : Solen, 2, 4s. 161-164. ISSN 1213-0508. 2001.
 • Žákovská, Alena - Halouzka, Jiří - Nečasová, Marcela - Šerý, Omar. Studium pozitivity na přítomnost patogenní Borrelia burgdorferi u divokých zvířat - jako hostitelů nebo přenašečů Lymeské borreliózy. In 17. Pečenkovy epidemiologické dny. XXX : XXX, 2001. s. 19-20.
 • Šerý, Omar - Vojtová, Veronika - Zvolský, Petr. The Association Study of DRD2, ACE and AGT Gene Polymorphisms and Metamphetamine Dependence. Physiological Research, Czech Republic : Academy of Sciences of the Czech Rep., 50, 1s. 43-50. ISSN 0862-8408. 2001.
 • Šerý, Omar - Novotný, Miroslav - Kašparovská, Jitka - Popov, Petr - Toufarová, Jana - Hornová, Lucie - Zvolský, Petr. Vztah TaqI A polymorfizmu genu pro DRD2 k alkoholizmu: podvod 20. století? Psychiatrie, Praha : TIGIS, 5, Suppl. 2s. 130-131. ISSN 1211-7579. 2001.
 • Šerý, Omar - Mikeš, Vladimír - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr. Angiotensine convertase et dépendance a la métamphétamine: étude d' association. In INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS: From Clinical Practice to Research: Rethinking Psychiatry. První vydání. Paris, France : FÉDÉRATION FRANCAISE DE PSYCHIATRIE, 2000. s. 79-79.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr - Staňková, Zdenka - Jansová, Judita - Hrabánek, Milan - Čížek, Jiří. Angiotensinkonvertáza - vztah k dispozicím k závislosti na amfetaminu. In 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. První vydání. Praha : Nakladatelství Galén, 2000. s. 111-112. ISBN 80-86257-09-6.
 • Zvolský, Petr - Šerý, Omar. Červ a člověk - Caenorhabditis elegans a Homo sapiens sapiens. In 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. První vydání. Praha : Nakladatelství Galén, 2000. s. 145-145. ISBN 80-86257-09-6.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr. Functional ralationship between enzymes MAOA and ACE in human brain? European psychiatry, Paris, France : Elsevier, Vol. 15, Suppl. 2s. 328-329. ISSN 0924-9338. 2000.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Mikeš, Vladimír - Zvolský, Petr. Genetic predisposition to metamphetamine dependence - DRD2 and ACE genes. American Journal of Medical Genetics, USA : Wiley-Liss, Inc., 96, 4s. 520-520. ISSN 0148-72990148-7299. 2000.
 • Šerý, Omar - Zvolský, Petr. Molekulární psychiatrie: perspektivy. In 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. První vydání. Praha : Nakladatelství Galén, 2000. s. 113-113. ISBN 80-86257-09-6.
 • Žákovská, Alena - Šerý, Omar - Pejchalová, Kateřina - Horváth, Radek - Janouškovcová, Eva - Halouzka, Jiří. Monitoring of Presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes Ricinus Ticks in Park Pisárky (BRNO) in 1996-1998: Dark-field Microscopy and PCR Method. In Ticks and Tick-borne Pathogens: Into the 21st Century. První vydání. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 2000. s. 97-103. ISBN 80-88780-35-7.
 • Šerý, Omar - Pauličková, Miroslava - Chmelař, Milan - Češková, Eva - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr. Ovlivňuje počítač lidský mozek? In Psychiatrie pro XXI. století. První vydání. Praha : Galén, 2000. s. 111-111. ISBN 80-86257-18-5.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Zvolský, Petr - Staňková, Zdena - Jansová, Judita - Hrabánek, Milan - Čížek, Jiří. Ovlivňuje polymorfizmus I/D ACE dispozice k závislosti na drogách? In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2000. s. 82-83. ISBN 80-210-2266-3.
 • Zvolský, Petr - Šerý, Omar. Pokroky psychiatrie a psychofarmakologie z hlediska vývoje molekulární biologie a genetiky. Psychiatrie, Praha : TIGIS, 4. ročník, Suppl. 1s. 17-21. ISSN 1211-7579. 2000.
 • Žákovská, Alena - Dendis, Miloš - Šerý, Omar. Sledování přítomnosti spirochet se zvláštním zřetelem na Borrelia burgdorferi u hematofágních dipter čeledi Culicidae a roztočů v CHKO Poodří. In Příroda Poodří. První vydání. Brno : Masarykova Univerzita, 2000. s. 55-56. ISBN 80-210-2298-1.
 • Šerý, Omar - Zvolský, Petr - Hrabánek, Milan. Asociační studie vztahu mezi polymorfizmy genů pro DRD2, ACE a AGT a závislostí na amfetaminu. In Neurobiologie duševních poruch. první. Praha : Galén, 1999. s. 258-260. ISBN 80-7262-015-0.
 • Šerý, Omar - Zvolský, Petr - Znojil, Vladimír - Hrabánek, Milan. Association Between DRD2 Gene and Amphetamine Dependence. In Abstracts of XI World Congress of Psychiatry, Volume II. První. Hamburg : Hanser & Co GmbH, 1999. s. 47-47.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Hrabánek, Milan - Vojtová, Veronika - Zvolský, Petr. Association study between the D2 dopamine receptor A1 allele and amphetamine dependence. Physiological Research, Praha : Institute of Physiology, Acad Sci, 48, Suppl 1s. 48-48. ISSN 0862-8408. 1999.
 • Vyskot, Boris - Široký, Jiří - Hladilová, Renáta - Belyaev, Nikolai - Turner, Bryan. Euchromatic domains in plant chromosomes as revealed by H4 histone acetylation and early DNA replication. Genome, Canada : NRC Canada, 2, 42, od s. 343-350, 8 s. ISSN 0831-2796. 1999.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Hrabánek, Milan - Vojtová, Veronika - Novotná, Jana. Genetika drogové závislosti. In Abstract Book of 41st Czechoslovak Psychopharmacological Congress. 1999. vyd. Praha : Galén, 1999. s. 112-112. ISBN 80-86257-04-5.
 • Žákovská, Alena - Šerý, Omar - Pejchalová, Kateřina - Bašta, Jiří - Horváth, Radek - Janouškovcová, Eva - Halouzka, Jiří. Monitoring of presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in the years 1996-1998 in park Pisarky (Brno): dark-field microscopy and PCR method. In Abstractbook of 3rd International Conference TICK AND TICK-BORNE PATHOGENS: INTO THE 21st CENTURY. první. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 1999. s. 67-67. ISBN 80-88780-29-2.
 • Šerý, Omar - Zvolský, Petr. Perspektivy molekulární biologie v diagnostice a prevenci závislostí. In Neurobiologie duševních poruch. první. Praha : Galén, 1999. s. 261-263. ISBN 80-7262-015-0.
 • Žákovská, Alena - Nečasová, Marcela - Šerý, Omar - Horváth, R. - Pechmann, Vladimír. The Following of Dynamics of Antibodies against Borrelia in the Sera of wild - living Rodents. In Abstract Book of VII. International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Diseases. 1999. vyd. Munich : VII.ICLB, Munich, 1999. s. 45-45.
 • Hladilová, Renáta - Široký, Jiří - Vyskot, Boris. A cytospin technique for spreading plant metaphases suitable for immunofluorescence studies. Biotech Histochem, England : BIOS Scientific Publishers, 73, 3, od s. 150-156, 6 s. ISSN 1052-0295. 1998.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Hrabánek, Milan. Dinucleotide repeat polymorphism of the MAOA gene in amphetamine dependent and normal males. In Abstract Book of XIII.International Congress of Pathological and Clinical Physiology. 1998. vyd. Brno : Czech Medical Society, 1998. s. 25-25.
 • Šerý, Omar - Znojil, Vladimír - Hrabánek, Milan. Monoamine Oxidase A Dinucleotide repeat and Amphetamine dependence. Scripta medica, Brno, 71, 6-7s. 363-368. ISSN 1211-3395. 1998.