Proč test otcovství od soudního znalce?

Vaše vzorky zpracuje soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Od prvního kontaktu po vydání výsledků testu otcovství s vašimi daty pracuje jedna osoba, která pro vás není anonymní.

Soudní znalec pro určení otcovství

Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. se narodil a žije v Brně. Pracuje na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako profesor. Přednáší a je odborným garantem předmětů DNA diagnostika, DNA diagnostika cvičení, Neurobiologie, Special neurobiology, Srovnávací biologie živočichů a Struktura a funkce buňky. Ve svém výzkumu se soustřeďuje na DNA analýzy v oblasti molekulární medicíny, především na patofyziologii Alzheimerovy choroby, závislosti na alkoholu a drogách, schizofrenie a hyperkinetické poruchy. Dále je autorem nebo spoluautorem desítek prototypů souprav a metod určených pro DNA diagnostiku klinicky důležitých mikroorganizmů jako jsou Borrelia burgdorferi, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis, HSV1, HSV2, virus hepatitidy B a C, genotypizace virů HCV a HIV atd.